Poďakovanie darcom Vytlačiť
Ďakujeme štedrým darcom, ktorí svojím milodarom alebo poukázaním podielu zaplatenej dane z príjmov prispeli k duchovno-náboženskému pôsobeniu Nadácie Jana Amosa Komenského a v roku 2013 pomohli realizovať zámery nadácie na podporu evanjelických cirkevných škôl, vzdelávacích aktivít detí a mládeže v školách a v cirkevných zboroch, na zvyšovanie odbornej kvalifikácie pedagógov, a tiež na zachovanie a rozvoj kultúrnych a duchovných hodnôt.
               
Zoznam darcov, ktorí v roku 2013 finančne prispeli Nadácii Jana Amosa Komenského

1. Dr. Milan Šišmiš, Cintorínska 10, 91101 Trenčín (20,- €)
2. Oľga Rozencveigová, Hečkova 38, 01001 Žilina (5,- €)
3. Anna Leštachová, Hlinská 39, 01001 Žilina (5,- €)
4. Ing. Ivan Gaža, Predmestská 38, 01001 Žilina (10,- €)
5. Eva Balážová, Mierová 4, 97613 Slovenská Ľupča (10,- €)
6. Elena Mlynková, Marečková 971/24, 90701 Myjava (10,- €)
7. Darina Nemcová+ Ján Nemec, D.Jurkoviča 428/16, 90613 Brezová p/Bradlom (15,- €)
8. Vladimír Pelech, Nábrežná 2,  91101 Trenčín (10,- €)
9. Pavla Križanová, Nábrežie C/3, 03101 Lipt.Mikuláš (10,- €)
10. Libuša Majerčiaková, Partizánska Ľupča 61, 03215 Partizánska Ľupča (20,- €)
11. Ivan Krišťan, kpt.Nálepku 44, 93401 Levice (100,- €)
12. Jolana Holková, Hviezdoslavova 18, 03853 Turany (20,- €)
13. Emil Surkoš, Sasinkovo 15, 92065 Sasinkovo (15,- €)
14. Martin Páleník, Sasinkovo 99, 92065 Sasinkovo (15,- €)
15. Dana Falckrábová-Soblahovská 27, 91101 Trenčín (20,- €)
16. Božena Gáfriková, Mládežnícka 1, 97404 Banská Bystrica (30,- €)
17. Irena Janičinová, Suvorovova 28, 01001 Žilina (10,- €)
18. Ing. Juraj Marcina, Na Šefranici 3, 01001 Žilina (10,- €)
19. Viera Černáková, Moravská 630/15, 90701 Myjava (10,- €)
20. Martin Kmeť, Bobrovček 4, 03221 Bobrovec (40,- €)
21. Milan Karlík, 98554 Lovinobaňa (5,- €)
22. Anna Rubisová, Obrancov mieru 92, 08001 Prešov (10,- €)
23. Ján Matta, Zámutov 224, 09415 Zámutov (20,- €)
24. Darina Dudášová, Školská 183, 02753 Istebné nad Oravou (20,- €)
25. Elena Bacmaňáková, Lichardova 15, 01001 Žilina (10,- €)
26. Mgr.Helena Závadská, Tomáša Ružičku 5, 01001 Žilina (10,- €)
27. Ondrej Mrlian, Hybe 171, 03231 Hybe (10,- €)
28. Oľga Zajasevská, Záturčianska 67, 03601 Martin (50,- €)
29. Elena Babíková, Školská 43, Žilina – Závodie (50,- €)
30. Helena Dubovcová, Na Sihoti 1156/7, 02601 Dolný Kubín (20,- €)
31. Ing. Ivan Allman, Nám.Ľ.Fullu 13, 01008 Žilina (20,- €)
32. MUDr. Anna Laciová, Pivovarská 11, Žilina (50,- €)
33. Ján Repka, Horné Zelenice 175, 92052 Siladice (10,- €)
34. Cirkevný zbor ECAV Malá Čalomija 78, 99108 Lesenice (10,- €)
35. Cirkevný zbor ECAV Lazy pod Makytou, 02055 Lazy pod Makytou (15,- €)
36. Cirkevný zbor ECAV Leštiny 67, 02601 Dolný Kubín (20,- €)
37. Cirkevný zbor ECAV M.R.Štefánika 13, 03601 Martin (50,- €)
38. Cirkevný zbor ECAV Dolné Strháre, 99103 Pôtor (10,- €)
39. Cirkevný zbor ECAV Nové Mesto na Váhom (10,- €)  
 
Spolu: 785,00 €

Adresy sú vypísané z výpisov účtov VÚB, kópií poštových poukážok zasielaných Slovenskou poštou v Rimavskej Sobote a z príjmových pokladničných dokladov za rok 2013.

V uvedenom zozname nie sú darcovia, ktorí poukázali 2 % z podielu zaplatenej dane z príjmov. Daňové úrady posielajú na účet Nadácie J.A.Komenského len sumu finančných prostriedkov, adresy darcov neevidujú.

PhDr. Marián Damankoš, PhD.
predseda Správnej rady NJAK

Ing. Eva Dubovcová
správkyňa NJAK