Výročná správa Nadácie JAK za rok 2010 Vytlačiť
Streda, 04 Máj 2011 14:32
Správna rada Nadácie Jana Amosa Komenského zverejňuje svoju Výročnú správu za rok 2010: