Prehľad výnosov a nákladov Nadácie JAK za rok 2009 Vytlačiť
Pondelok, 28 Jún 2010 13:36

Predkladáme Vám hospodárenie Nadácie JAK v roku 2009 rozdelené na výnosy a náklady:

Prehľad výnosov a nákladov Nadácie JAK za rok 2009

Posledná zmena na Pondelok, 28 Jún 2010 13:50