Prehľad o prijatých 2% dane v roku 2009 Vytlačiť
Štvrtok, 18 Marec 2010 20:58

Správna rada Nadácie JAK zverejňuje prehľad o prijatých 2% dane príjmov fyzických a právnických osôb a vyplatených finančných prostriedkoch v roku 2009 podľa seniorátov:

Prehlad o prijatych 2 percentach
Prijaté 2% dane z príjmov FO a PO v roku 2009 v sume celkom  4.190,11 €. 
Darovacie zmluvy uzatvorené v roku 2009 a vyplatená suma celkom  8.318,91 €.

Poznámka:
Rozdiel medzi prijatou a vyplatenou sumou tvoria milodary a nevyčerpané finančné prostriedky z minulých rokov.

Posledná zmena na Piatok, 07 Máj 2010 09:27