Výročná správa Nadácie JAK za rok 2010 Vytlačiť
Správna rada Nadácie Jana Amosa Komenského zverejňuje svoju Výročnú správu za rok 2010: