Prehľad výnosov a nákladov Nadácie JAK za rok 2009 Vytlačiť

Predkladáme Vám hospodárenie Nadácie JAK v roku 2009 rozdelené na výnosy a náklady:

Prehľad výnosov a nákladov Nadácie JAK za rok 2009