Viaggio in Islanda

Myšlienka

Má-li být však náprava úspěšná, musí být komplexní a všestranná, neboť "nebude-li současně napravovat všechno, co vzájemně souvisí, nikdy se nedostanete kupředu..."
Aktuality
Výročné správy PDF Vytlačiť E-mail

Výročné správy

 

Rok 2022 

Rok 2021 

Rok 2020 

Rok 2019 

Rok 2018 

Rok 2017

 

 
Ovocie z hrivien V. Blažko PDF Vytlačiť E-mail

 

Vincent Blažko Ovocie z hrivien

Na stiahnutie 

 
Orgány Nadácie Jana Amosa Komenského k 1. januáru 2024 PDF Vytlačiť E-mail

Orgány Nadácie Jana Amosa Komenského k 1. januáru 2024

Správna rada: RNDr. Jela Kostrová, CSc. predsedníčka

doc. Ing. Zora Hroncová, CSc. členka

Ing. Katarína Záskalická členka

Mgr. Oľga Kaňuchová členka

jedno miesto dočasne neobsadené 

Správkyňa: Ing. Eva Dubovcová štatutárny orgán

Revízorka: Jela Tóthová kontrolný orgán

 
Zoznam darcov za rok 2014 PDF Vytlačiť E-mail
Ďakujeme všetkým darcom, ktorí svojím finančným darom, poukázaním 2 % podielu zaplatenej dane z príjmov alebo iným spôsobom pomohli Nadácii Jana Amosa Komenského aj v roku 2014 podporiť evanjelické cirkevné školy, vzdelávacie aktivity detí a mládeže v školách a v cirkevných zboroch, a tiež prispieť na zachovanie a rozvoj kultúrnych a duchovných hodnôt Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku.
Čítajte viac...
 
Podporte evanjelické vzdelávanie 2 percentami PDF Vytlačiť E-mail

2 percentá Nadácii Komenského

Milí priatelia Nadácie Jana Amosa Komenského,


Nadácia
Jana Amosa Komenského srdečne ďakuje všetkým darcom za
dobrovoľné milodary, poukázané 2% podielu zaplatenej dane z
príjmov a účelovo viazané finančné prostriedky na podporu štúdia
študentov Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského
viazané finančné prostriedky na podporu štúdia študentov
Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského.

Vašou podporou prispievate k rozvoju rôznych aktivít pre školy, žiakov,   

študentov a učiteľov. Už viac rokov podporujeme celoslovenské kolo   

Biblickej olympiády finančnými prostriedkami na zakúpenie notebooku   

pre celkového víťaza súťaže. Má to mimoriadne pozitívny ohlas, čo nás   
veľmi teší a radi by sme s vašou pomocou prispievali na tento účel aj naďalej.
Vašou podporou prispievate k rozvoju rôznych aktivít pre školy,
žiakov, študentov a učiteľov. Už viac rokov
podporujeme celoslovenské kolo Biblickej olympiády finančnými
prostriedkami na zakúpenie notebooku pre celkového víťaza
súťaže. Má to mimoriadne pozitívny ohlas, čo nás veľmi teší

a radi by sme s vašou pomocou prispievali na tento účel aj
naďalej.
Nadácia
Jana Amosa Komenského aj pre rok 2024 splnila podmienky na
prijímanie 2% podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických a
právnických osôb www.dvepercenta.sk .

Názov: Nadácia Jana Amosa Komenského
Adresa: Námestie Žilinskej synody 1290/2, 010 01 Žilina
Právna forma: Nadácia
IČO: 30232031
IBAN: SK42 0200 0000 0000 6773 9432  (Všeobecná úverová banka, a.s.)


Za túto Bohumilú činnosť vám úprimne ďakujeme.

FORMULÁRE

:: Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov
:: Vyhlásenie o poukázaní sumy 2%

 
Publikácia pri príležitosti 20. výročia vzniku nadácie PDF Vytlačiť E-mail

Pri príležitosti 20. výročia vzniku nadácie bola vydaná publikácia s názvom "Pamätnica k 20. výročiu zriadenia Nadácie Jana Amosa Komenského 1992-2012". Jej elektronickú podobu si môžete stiahnuť z elektronického odkazu.

Pamätnica k 20. výročiu zriadenia Nadácie JAK 1992-2012

 

 
Použitie prijatého podielu zaplatenej dane z príjmov PDF Vytlačiť E-mail

Zverejňujeme špecifikáciu prijatého podielu zaplatenej dane z príjmov v Obchodnom vestníku (101/2014) vydanú 29. 05. 2014 pod číslom Š001616.

Čítajte viac...
 
Darcovia PDF Vytlačiť E-mail

 

Darcovia za rok 2023

Nadácia Jana Amosa Komenského prijala finančné prostriedky

- formou dobrovoľných milodarov od členov ECAV v celkovej sume 285,00 €;

- poukázaním 2% podielu zaplatenej dane z príjmov FO a PO v celkovej sume 255,78 €;

- od darcov Samuela a Žofie Peressényi, účelovo viazané na podporu štúdia študentov Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v celkovej sume 4900,00 €, ktoré boli formou prospechových štipendií poukázané piatim najlepším študentom z každého ročníka v celkovej sume 4900,00 €.


Darcovia za rok 2022

Nadácia Jana Amosa Komenského prijala finančné prostriedky

- formou dobrovoľných milodarov od členov ECAV v celkovej sume 155,00 €;

- poukázaním 2% podielu zaplatenej dane z príjmov FO a PO v celkovej sume 75,44 €;

- od darcov Samuela a Žofie Peressényi, účelovo viazané na podporu štúdia študentov Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v celkovej sume 4000,00 €, ktoré boli formou prospechových štipendií poukázané štyrom najlepším študentom z každého ročníka v celkovej sume 4000,00 €.


Darcovia za rok 2021

Nadácia Jana Amosa Komenského prijala finančné prostriedky

- formou dobrovoľných milodarov od členov ECAV v celkovej sume 100,00 €;

- poukázaním 2% podielu zaplatenej dane z príjmov FO a PO v celkovej sume 54,47 €;

- od darcov Samuela a Žofie Peressényi, účelovo viazané na podporu štúdia študentov Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v celkovej sume 5000,00 €, ktoré boli formou prospechových štipendií poukázané piatim najlepším študentom z každého ročníka v celkovej sume 5000,00 €.


Darcovia za rok 2020

Nadácia Jana Amosa Komenského prijala finančné prostriedky

- formou dobrovoľných milodarov od členov ECAV v celkovej sume 125,00 €;

- poukázaním 2% podielu zaplatenej dane z príjmov FO a PO v celkovej sume 375,08 €;

- od darcov Samuela a Žofie Peressényi, účelovo viazané na podporu štúdia študentov Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v celkovej sume 4800,00 €, ktoré boli formou prospechových štipendií poukázané štyrom najlepším študentom z každého ročníka v celkovej sume 4000,00 € a formou sociálnych štipendií poukázané jednemu študentovi v sume 800,00 €.


Darcovia za rok 2019

Nadácia Jana Amosa Komenského prijala finančné prostriedky

- formou dobrovoľných milodarov od členov ECAV v celkovej sume 335,00 €;

- poukázaním 2% podielu zaplatenej dane z príjmov FO a PO v celkovej sume 560,39 €;

- od darcov Samuela a Žofie Peressényi, účelovo viazané na podporu štúdia študentov Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, v celkovej sume 6000,00 €, ktoré boli formou prospechových štipendií poukázané piatim najlepším študentom z každého ročníka v celkovej sume 5000,00 € a formou sociálnych štipendií poukázané jednemu študentovi v sume 1000,00 € .


Darcovia za rok 2018

Nadácia Jana Amosa Komenského prijala finančné prostriedky

- formou dobrovoľných milodarov od členov ECAV v celkovej sume 75,00 €;

- poukázaním 2% podielu zaplatenej dane z príjmov FO a PO v celkovej sume 433,57 €;

- od darcov Samuela a Žofie Peressényi, účelovo viazané na podporu štúdia študentov Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v celkovej sume 5800,00 €, ktoré boli formou prospechových štipendií poukázané štyrom najlepším študentom z každého ročníka v celkovej sume 3800,00 € a sociálnych štipendií poukázané dvom študentom, v celkovej sume 2000,00 €.


Darcovia za rok 2017

Nadácia Jana Amosa Komenského prijala finančné prostriedky

- formou dobrovoľných milodarov od členov ECAV a v celkovej sume 715,00 €;

- poukázaním 2% podielu zaplatenej dane z príjmov FO a PO v celkovej sume 556,05 €;

- od darcov Samuela a Žofie Peressényi, účelovo viazané na podporu štúdia študentov Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v celkovej sume 5000,00 €, ktoré boli formou prospechových štipendií poukázané piatim najlepším študentom z každého ročníka v celkovej sume 5000,00 €.


 

 
20. výročie Nadácie Komenského PDF Vytlačiť E-mail

 20. výročie Nadácie JAK

Čítajte viac...
 
Podporte evanjelické vzdelávanie 2 percentami PDF Vytlačiť E-mail

2 percentá Nadácii Komenského

Nadácia Jana Amosa Komenského Vám úprimne ďakuje za Vašu priazeň a podporu. Aj Vaše dve percentá pomôžu tým, ktorí to potrebujú.

FORMULÁRE: Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov | Vyhlásenie

 
Zmena na poste predsedu Správnej rady Nadácie JAK PDF Vytlačiť E-mail
Správna rada Nadácie Jana Amosa Komenského na svojom zasadnutí 16. februára 2013 prijala písomné odstúpenie a zánik členstva brata Tomáša Niňaja, ktorý bol dlhoročný predseda nadácie. Bratovi Tomášovi Niňajovi úprimne ďakujeme za službu na Božom diele vzdelávania a podporovania duchovnej evanjelickej kultúry.

Na tom istom zasadnutí Správna rada Nadácie Jana Amosa Komenského jednomyseľne zvolila brata PhDr. Mariána Damankoša, PhD., člena Správnej rady, za predsedu Správnej rady. Bratovi Damankošovi želáme hojnosť Božieho požehnania v službe pre nadáciu.

 
Zámery podpornej činnosti Nadácie J. A. Komenského na rok 2023 PDF Vytlačiť E-mail

Zámery podpornej činnosti a okruhy žiadateľov

Nadácie Jana Amosa Komenského

na rok 2023Okruh A: Evanjelické cirkevné školy (materské, základné, stredné, špeciálne)

A.1 materiálno-technické vybavenie učební;

A.2 učebné a iné pomôcky súvisiace s uľahčením vzdelávania;

A.3 vecné dary pre súťažiacich v súťažiach zameraných na ochranu kultúrnych a historických pamiatok ECAV na Slovensku;

A.4 podpora písania a vydávania pdg. dokumentácie (učebnice, pracovné zošity, pomôcky).


Okruh B: Cirkevno-organizačné jednotky ECAV (zbor, seniorát, dištrikt, cirkev)

B.1 učebné pomôcky a učebnice na vyučovanie evanjelického a. v. náboženstva;

B.2 odmeny pre súťažiacich zameraných na poznávanie Biblie a učenia ECAV;

B.3 podpora písania a vydávania pdg. dokumentácie (učebnice, pracovné zošity, pomôcky);

B.4 spomienkové slávnosti na osobnosti a udalosti ECAV súvisiace so vzdelávaním v ECAV (vecné náklady, cestovné, nie honoráre);

B.5 podpora pri písaní a vydávaní publikácií súvisiacimi s ECAV.


Okruh C: Fyzické osoby (evanjelickí učitelia, farári, kapláni, žiaci, študenti)

C.1 čiastočná úhrada nákladov spojených so vzdelávaním súvisiacim s ECAV;

C.2 podpora pri písaní a vydávaní publikácií súvisiacimi s ECAV.


Okruh D: Študenti Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK Bratislava

Poskytovanie finančných prostriedkov na štipendium najlepším študentom EBF UK v každom školskom roku a sociálne štipendium, v súlade so Zmluvou o poskytovaní finančného príspevku a Štatútom Študijného finančného fondu Samuela a Žofie Peressényi (schvaľuje Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku).


Spoločná poznámka pre okruh A,B,C:

Príspevky nemôžu byť použité na odmeny alebo honoráre organizátorom, prednášateľom, pedagógom a pod., na nákup školského nábytku, na stavebné, maliarske a iné rekonštrukčné práce, na stravu a ubytovanie, na sociálnu pomoc, o ktorú nepožiada škola alebo cirkevný zbor.


Kritériá prideľovania podpory Nadáciou Jana Amosa Komenského

na rok 2023Žiadatelia môžu svoje žiadosti predkladať nadácii celoročne výlučne na predloženom formulári (príloha).

Nadácia rozhoduje o podaných žiadostiach 2-krát v roku, po termínoch uzávierky podávania žiadostí.


Termíny uzávierky podávania žiadostí (schvaľovacie obdobia):
1. termín:  k 31. januáru kalendárneho roka
2. termín:  k 31. augustu kalendárneho roka


Nadácia bude po termíne uzávierky podávania žiadostí rozhodovať o pridelení finančných prostriedkov v sume určenej v 
schválenom Rozpočte Nadácie Jana Amosa Komenského na príslušný rok.


Kritéria na predkladanie žiadostí:

  1. Žiadateľ môže nadácii predkladať v jednom schvaľovacom období len jednu grantovú žiadosť.

  1. Žiadateľ sa môže na nadáciu obracať s novou grantovou žiadosťou po 10 mesiacoch odo dňa schválenia predchádzajúcej žiadosti.

  1. Žiadateľ môže nadácii opätovne predkladať už v minulosti predloženú žiadosť, ktorá bola zamietnutá z dôvodov nedostatku finančných prostriedkov nadácie.

  1. Žiadateľ musí vo svojej žiadosti konkretizovať, na aké účely chce finančné prostriedky použiť a o akú sumu finančnej podpory žiada.


Nadácia bude akceptovať len tie žiadosti, ktoré budú v súlade s poslaním a zámermi nadácie a v súlade s ustanoveniami Nadačnej listiny Nadácie J .A. Komenského v znení neskorších dodatkov.

 

 

Schválené Správnou radou Nadácie Jana Amosa Komenského v Žiline, dňa 20. marca 2023

 

 

Ing. Eva Dubovcová - správkyňa Nadácie JAK

RNDr. Jela Kostrová, CSc. - predsedníčka Správnej rady Nadácie JAK


 

 
Správa o činnosti Nadácie J. A. Komenského za rok 2011 PDF Vytlačiť E-mail
Predkladáme Vám správu o činnosti Nadácie J. A. Komenského za rok 2011.

Ďakujeme Hospodinu za milosť a požehnanie, ktorými nás sprevádzal aj v roku 2011. Ďakujeme Vám milí bratia a sestry za poukázané finančné prostriedky a milodary, ktorými ste Nadácii Jana Amosa Komenského (ďalej len „nadácia“) pomohli naplniť svoje poslanie, zamerané najmä na podporu vzdelávania, zachovanie a rozvoj kultúrnych a duchovných hodnôt ECAV na Slovensku, a pod.
Čítajte viac...
 
Prehľad prijatých 2 percent podľa seniorátov PDF Vytlačiť E-mail
Prinášame prehľad o prijatej sume z 2 % podielu dane z príjmov fyzických a právnických osôb a poskytnutých finančných príspevkov v roku 2011.

Prijaté 2 percentá od seniorátov

Vypracovala správkyňa Nadácie J. A. Komenského Ing. Eva Dubovcová 15. februára 2012 v Žiline.
 
Výročná správa Nadácie JAK za rok 2010 PDF Vytlačiť E-mail
Správna rada Nadácie Jana Amosa Komenského zverejňuje svoju Výročnú správu za rok 2010:

 
Prehľad o prijatých 2% dane v roku 2010 PDF Vytlačiť E-mail

Správna rada Nadácie JAK zverejňuje prehľad o prijatých 2% dane príjmov fyzických a právnických osôb a vyplatených finančných prostriedkoch v roku 2010 podľa seniorátov:

Čítajte viac...
 
Zámery podpornej činnosti na rok 2011 PDF Vytlačiť E-mail
Nadácia JAK sa v roku 2011 rozhodla podporiť následné iniciatívy v oblasti rozvoja vzdelávania:

Čítajte viac...
 
Prehľad výnosov a nákladov Nadácie JAK za rok 2009 PDF Vytlačiť E-mail

Predkladáme Vám hospodárenie Nadácie JAK v roku 2009 rozdelené na výnosy a náklady:

Čítajte viac...
 
Finančná podpora nadácie v roku 2009 PDF Vytlačiť E-mail
V roku 2009 nadácia finančne prispela na tieto verejnoprospešné účely:

1.Evanjelické gymnázium, Skuteckého 5, 974 01 Banská Bystrica – na nákup elektroakustickej gitary pre mládežnícke služby Božie, súpravu bicích nástrojov pre školskú kapelu a 20 ks Biblie - 1.626,50 EUR.
Čítajte viac...
 
Informácie pre zriaďovateľov evanjelických materských škôl PDF Vytlačiť E-mail
Dovoľujeme si Vás oboznámiť so zaužívaným postupom pri žiadaní finančnej podpory z fondu Nadácie Jana Amosa Komenského a o zúčtovaní ich použitia.
Čítajte viac...
 
Kritériá prideľovania podpory PDF Vytlačiť E-mail

 

Žiadatelia môžu svoje žiadosti predkladať nadácii celoročne výlučne na predloženom formulári. Nadácia rozhoduje o podaných žiadostiach 2-krát v roku, najneskôr však mesiac po termínoch uzávierky podávania žiadostí.
 
Termíny uzávierky podávania žiadostí (schvaľovacie obdobia):

1. termín:  k 31. januáru
2. termín:  k 31. augustu

Nadácia bude po termíne uzávierky podávania žiadostí rozhodovať o pridelení finančných prostriedkov v sume určenej v schválenom Rozpočte Nadácie Jana Amosa Komenského na príslušný rok.

Kritériá na predkladanie žiadostí:

1) Žiadateľ môže nadácii predkladať v jednom schvaľovacom období len jednu grantovú žiadosť.
2) Žiadateľ sa môže na nadáciu obracať s novou grantovou žiadosťou po 10 mesiacoch odo dňa schválenia predchádzajúcej žiadosti.
3) Žiadateľ môže nadácii opätovne predkladať už v minulosti predloženú žiadosť, ktorá bola zamietnutá z dôvodov nedostatku finančných prostriedkov nadácie.
4) Žiadateľ musí vo svojej žiadosti konkretizovať, na aké účely chce finančné prostriedky použiť a o akú sumu finančnej podpory žiada.

 

Nadácia bude akceptovať len tie žiadosti, ktoré budú v súlade s poslaním a zámermi nadácie a v súlade s ustanoveniami Nadačnej listiny Nadácie J .A. Komenského v znení neskorších dodatkov.

Schválené Správnou radou NJAK v Žilina, dňa 06. novembra 2013.

Ing. Eva Dubovcová (správkyňa NJAK)
PhDr. Marián Damankoš, PhD. (predseda Správnej rady NJAK)

 
Prehľad o prijatých 2% dane v roku 2009 PDF Vytlačiť E-mail

Správna rada Nadácie JAK zverejňuje prehľad o prijatých 2% dane príjmov fyzických a právnických osôb a vyplatených finančných prostriedkoch v roku 2009 podľa seniorátov:

Čítajte viac...
 
Príhovory pri príležitosti poslednej rozlúčky s Doc. Ing. Ivanom Gantnerom PDF Vytlačiť E-mail
Drahá  smútiaca rodina, vážené smútočné zhromaždenie, bratia a sestry.

V tejto chvíli lúčenia, v mene predsedníctva a presbyterstva Evanjelického cirkevného zboru a. v. v Žiline, vyslovujem slová chvály a vďaky nášmu nebeskému Otcovi, že z Jeho lásky a milosti sme v našom cirkevnom zbore mohli spoznať a žiť život viery spoločne s našim zosnulým bratom dozorcom a čestným presbyterom Ivanom Gantnerom.
Čítajte viac...
 
Zlepšenie spolupráce s ústredím ECAV na Slovensku PDF Vytlačiť E-mail
24. septembra 2009 sa v Žiline uskutočnilo stretnutie predsedu správnej rady Nadácie JAK Tomáša Niňaja a správkyne nadácie JAK Ing. Evy Dubovcovej s riaditeľom GBÚ Ing. Dušanom Vagaským a tajomníčkou GBÚ pre školy a náboženskú výchovu Mgr. Danielou Veselou.
Čítajte viac...
 
Prehľad výnosov a nákladov nadácie za rok 2008 PDF Vytlačiť E-mail
Celkové výnosy nadácie boli dosiahnuté v sume 258.860,11 Sk, z toho
Čítajte viac...
 
Finančná podpora nadácie v roku 2008 PDF Vytlačiť E-mail
V roku 2008 nadácia poskytla finančnú podporu na tieto verejnoprospešné účely:
Čítajte viac...
 


Anketa

Akú formu finančnej podpory uprednostňujete?