Viaggio in Islanda

Myšlienka

Vzdělancům mého národa: Jak velikou znalostí věci vynikáte mnozí z Vás, v tom za svědky stavím Vás samy. Ale že zároveň znamenitě vynikáte nečinností a malátností skoro všichni, to jsem se rozhodl veřejně Vám vytknouti. Vidíte, co všechno nekonají jiné národy? S jakou obratností vzdělávají své rodné? Vidíte Italy, Francouze, Němce, Angličany, kteří všechnu moudrost Řeků a Římanů znamenitě převedli do svých řečišť? Nic není ve vědách, co by tito neodevzdali ke čtení svým krajanům. Ale kdo z Vás poskytl něco podobného naší vlasti?
Použitie prijatého podielu zaplatenej dane z príjmov PDF Vytlačiť E-mail

Zverejňujeme špecifikáciu prijatého podielu zaplatenej dane z príjmov v Obchodnom vestníku (101/2014) vydanú 29. 05. 2014 pod číslom Š001616.


Podpora vzdelávania - 165,00 EUR
ThDr. Matejovi Oráčovi, farárovi ECAV v Prešove na školné pre 4.ročník externého doktorandského štúdia na FFUK v Bratislave 2012/2013 s témou „Perzekúcie evanjelických a.v. duchovných v rokoch 1948-1989“.

Zachovanie kultúrnych a duchovných hodnôt - 500,00 EUR
Mgr. Martinovi Kováčovi v Bratislave na vydanie populárno–vednej knižnej publikácie o dejinách Evanjelickej cirkvi a.v. v období 60. rokov 19. storočia a našich národných dejateľoch, ktorí v nej pôsobili (Hurban, Hodža, Sládkovič, Kuzmány, Francisci, ...) s názvom „ŠTÚROVCI, AKO STE ICH NEPOZNALI“.  

Zachovanie kultúrnych a duchovných hodnôt - 350,00 EUR
ECAV v Revúcej na reštaurovanie poškodeného oltárneho obrazu kostola, ktorý má veľkú kultúrnu, historickú a duchovnú hodnotu.

Zachovanie kultúrnych a duchovných hodnôt - 300,00 EUR
ECAV v Kameňanoch na opravu poškodených zvonov kostola, ktorý má kultúrnu, historickú a duchovnú hodnotu.
 
Podpora vzdelávania - 194,75 EUR
ECAV na Slovensku na notebook pre celkového víťaza celoslovenského kola Biblickej olympiády 2013 v súťaži žiakov ev. cirkevných škôl, ktorá sa uskutočnila 31.5.2013 v Evanjelickom lýceu Bratislava.
 
Celkom: 1509,75 EUR

Príjem z 2 % podielu v roku 2012, povinný vyčerpať do 31.12.2013 =  1509,75 EUR
Skutočne vyčerpaná suma z prijatých 2 % podielu zaplatenej dane =  1509,75 EUR

Žilina 25. 05. 2014
Vypracovala: Ing. Eva Dubovcová

 

 

 

 

Anketa

Akú formu finančnej podpory uprednostňujete?