Viaggio in Islanda

Myšlienka

Hľadajme spôsob, aby učitelia menej učili a žiaci viac pochopili.
Darcovia v roku 2013 PDF Vytlačiť E-mail

Nadácii Jana Amosa Komenského prispeli v roku 2013 poukázaním svojich finančných prostriedkov na účet nadácie následní darcovia:


1. Dr. Milan Šišmiš, Cintorínska 10, 91101 Trenčín (20,- €)
2. Oľga Rozencveigová, Hečkova 38, 01001 Žilina (5,- €)
3. Anna Leštachová, Hlinská 39, 01001 Žilina (5,- €)
4. Ing. Ivan Gaža, Predmestská 38, 01001 Žilina (10,- €)
5. Eva Balážová, Mierová 4, 97613 Slovenská Ľupča (10,- €)
6. Elena Mlynková, Marečková 971/24, 90701 Myjava (10,- €)
7. Darina Nemcová+ Ján Nemec, D.Jurkoviča 428/16, 90613 Brezová p/Bradlom (15,- €)
8. Vladimír Pelech, Nábrežná 2,  91101 Trenčín (10,- €)
9. Pavla Križanová, Nábrežie C/3, 03101 Lipt.Mikuláš (10,- €)
10. Libuša Majerčiaková, Partizánska Ľupča 61, 03215 Partizánska Ľupča (20,- €)
11. Ivan Krišťan, kpt.Nálepku 44, 93401 Levice (100,- €)
12. Jolana Holková, Hviezdoslavova 18, 03853 Turany (20,- €)
13. Emil Surkoš, Sasinkovo 15, 92065 Sasinkovo (15,- €)
14. Martin Páleník, Sasinkovo 99, 92065 Sasinkovo (15,- €)
15. Dana Falckrábová-Soblahovská 27, 91101 Trenčín (20,- €)
16. Božena Gáfriková, Mládežnícka 1, 97404 Banská Bystrica (30,- €)
17. Irena Janičinová, Suvorovova 28, 01001 Žilina (10,- €)
18. Ing. Juraj Marcina, Na Šefranici 3, 01001 Žilina (10,- €)
19. Viera Černáková, Moravská 630/15, 90701 Myjava (10,- €)
20. Martin Kmeť, Bobrovček 4, 03221 Bobrovec (40,- €)
21. Milan Karlík, 98554 Lovinobaňa (5,- €)
22. Anna Rubisová, Obrancov mieru 92, 08001 Prešov (10,- €)
23. Ján Matta, Zámutov 224, 09415 Zámutov (20,- €)
24. Darina Dudášová, Školská 183, 02753 Istebné nad Oravou (20,- €)
25. Elena Bacmaňáková, Lichardova 15, 01001 Žilina (10,- €)
26. Mgr.Helena Závadská, Tomáša Ružičku 5, 01001 Žilina (10,- €)
27. Ondrej Mrlian, Hybe 171, 03231 Hybe (10,- €)
28. Oľga Zajasevská, Záturčianska 67, 03601 Martin (50,- €)
29. Elena Babíková, Školská 43, Žilina – Závodie (50,- €)
30. Helena Dubovcová, Na Sihoti 1156/7, 02601 Dolný Kubín (20,- €)
31. Ing. Eva Dubovcová, Nám.Ľ.Fullu 13, 01008 Žilina (20,- €)
32. MUDr. Anna Laciová, Pivovarská 11, Žilina (50,- €)
33. Ján Repka, Horné Zelenice 175, 92052 Siladice (10,- €)
34. Cirkevný zbor ECAV Malá Čalomija 78, 99108 Lesenice (10,- €)
35. Cirkevný zbor ECAV Lazy pod Makytou, 02055 Lazy pod Makytou (15,- €)
36. Cirkevný zbor ECAV Leštiny 67, 02601 Dolný Kubín (20,- €)
37. Cirkevný zbor ECAV M.R.Štefánika 13, 03601 Martin (50,- €)
38. Cirkevný zbor ECAV Dolné Strháre, 99103 Pôtor (10,- €)
39. Cirkevný zbor ECAV, Komenského 1, 915 01 Nové Mesto na Váhom (10,- €)  
 
Spolu: 785,00 €

Adresy sú vypísané z výpisov účtov VÚB, kópií poštových poukážok zasielaných Slovenskou poštou v Rimavskej Sobote a z príjmových pokladničných dokladov za rok 2013.

V uvedenom zozname nie sú darcovia, ktorí poukázali 2 % z podielu zaplatenej dane z príjmov. Daňové úrady posielajú na účet Nadácie J.A.Komenského len sumu finančných prostriedkov, adresy darcov neevidujú.

Žilina 28. apríla 2014


PhDr. Marián Damankoš, PhD.
predseda Správnej rady NJAK

Vypracovala Ing. Eva Dubovcová
správkyňa NJAK

 

Anketa

Akú formu finančnej podpory uprednostňujete?