Viaggio in Islanda

Myšlienka

Hľadajme spôsob, aby učitelia menej učili a žiaci viac pochopili.
Zoznam darcov za rok 2012 PDF Vytlačiť E-mail

Ďakujeme všetkým darcom, ktorí sa stotožnili s poslaním Nadácie Jana Amosa Komenského a milodarom alebo poukázaním sumy z 2 % podielu zaplatenej dane z príjmov prispeli k jej duchovno-náboženskému pôsobeniu a pomohli realizovať zámery na podporu evanjelických cirkevných škôl, vzdelávacích aktivít detí a mládeže v školách a v cirkevných zboroch, na zvyšovanie odbornej kvalifikácie pedagógov, zachovanie a rozvoj kultúrnych a duchovných hodnôt, sociálnu pomoc, a pod.

1.  Dr. Milan Šišmiš, Cintorínska 10, 91101 Trenčín (10,-)
2.  Oľga Rozencveigová, Hečkova 38, 01001 Žilina (5,-)
3.  Anna Leštachová, Hlinská 39, 010 01 Žilina (7,-)
4.  Ing. Ivan Gaža, Predmestská 38, 01001 Žilina (26,-)
5.  Eva Balážová, Mierová 4, 97613 Slovenská Ľupča (10,-)
6.  Elena Mlynková, Marečková 971/24, 90701 Myjava (10,-)
7.  Darina Nemcová, D.Jurkoviča 428/16, 90613 Brezová p/Bradlom (17,-)
8.  Vladimír Pelech, Nábrežná 2,  91101 Trenčín (15,-)
9.  Pavla Križanová, Nábrežie C/3, 03101 Lipt.Mikuláš (20,-)
10. Libuša Majerčiaková, Partizánska Ľupča 61, 03215 Partizánska Ľupča (20,-)
11. Eva Bošková, Hečkova 36, 01001 Žilina (10,-)
12. Ivan Krišťan, kpt.Nálepku 44, 93401 Levice (100,-)
13. Jolana Holková, Hviezdoslavova 18, 03853 Turany (10,-)
14. M. Mikuš, Považská 46, 91101 Trenčín (10,-) dar pre ev.školu v Lipt.Mikuláši
15. Emil Surkoš, Sasinkovo 15, 92065 Sasinkovo (15,-)
16. Martin Páleník, Sasinkovo 99, 92065 Sasinkovo (15,-)
17. Lenka Bílková, Nábrežie A.Stodolu 1785/40, 03101 Liptovský Mikuláš (200,-)
18. Ľuboslava Bekečová, Daletice 21, 08263 Jarovnice (50,-)
19. Dana Falckrábová-Soblahovská 27, 91101 Trenčín (10,-)
20. Božena Gáfriková, Mládežnícka 1, 97404 Banská Bystrica (30,-)
21. Elena Jurková, Bajzova 48A/6, 01001 Žilina (5,-)
22. Irena Janičinová, Suvorovova 28, 010 01 Žilina (10,-)
23. Ing. Juraj Marcina, Na Šefranici 3, 010 01 Žilina (10,-)
24. Viera Černáková, Moravská 630/15, 907 01 Myjava (11,-)
25. Martin Kmeť, Bobrovček 4, 032 21 Bobrovec (20,-)
26. Mgr. Zora Kachničová, Čelovce, 991 41 Čelovce (10,-)
27. Anna Mitaľová, Mestská knižnica Giraltovce, 087 01 Giraltovce (200,-)
28. Ing. Július Kračún, Na Graniari 1A, 974 01 Banská Bystrica (5,-)
29. Milan Karlík, 985 54 Lovinobaňa (5,-)
30. Božena Karlíková, 985 54 Lovinobaňa (5,-)
31. Mária Cunderová (1,70)
32. Ing. Ján Predanoch, Cibislavská 1025/5, 957 01 Bánovce n/Bebravou (5,-)
33. Anna Rubisová, Obrancov mieru 92, 080 01 Prešov (85,-)
34. Ján Matta, Zámutov 224, 094 15 Zámutov (30,-)
35. Darina Dudášová, Školská 183, 027 53 Istebné nad Oravou (10,-)
36. Elena Bacmaňáková, Lichardova 15, 010 01 Žilina (10,-)
37. Zuzana Lukáčová, Komenského 22, 085 01 Bardejov (25,-)
38. Jitka Ťatliaková, Okružná 5, 974 01 Banská Bystrica (5,-)
39. Zdeno Šlauka, A.Bernoláka 17, 010 01 Žilina (10,-)
40. Mgr.Helena Závadská, Tomáša Ružičku 5, 010 01 Žilina (10,-)
41. Ondrej Mrlian, Hybe 171, 032 31 Hybe (10,-)
42. Cirkevný zbor ECAV, A.Velebírová, Kellerova 2, 085 01 Bardejov (20,-)
43. Cirkevný zbor ECAV Malá Čalomija 78, 991 08 Lesenice (15,-)
44. Cirkevný zbor ECAV, T.Vansovej 4, 962 01 Zvolenská Slatina (55,-)
45. Cirkevný zbor ECAV Rejdová 33, 049 26 Rejdová (10,-)
46. Cirkevný zbor ECAV Mošovce, Krčméryho 142, 038 21 Mošovce (20,-)
47. Cirkevný zbor ECAV Sládkovičovo, Pionierska 463, 925 21 Sládkovičovo (10,-)
48. Cirkevný zbor ECAV Lovinobaňa, Partizánska 22, 985 54 Lovinobaňa (8,-)
49. Cirkevný zbor ECAV Pondelok, Pondelok 77, 980 13 Hrnčiarska Ves (10,-)
50. Cirkevný zbor ECAV Lazy pod Makytou, 020 55 Lazy pod Makytou (15,-)
51. Cirkevný zbor ECAV Ivančiná, 038 45 Malý Čepčín (10,-)
52. Cirkevný zbor ECAV Leštiny 67, 026 01 Dolný Kubín (50,-)
53. Cirkevný zbor ECAV M.R.Štefánika 13, 036 01 Martin (30,-)
54. Cirkevný zbor ECAV Dolné Strháre, 991 03 Pôtor (10,-)
55. Cirkevný zbor ECAV Pezinok, ul. Potočná 2, 902 01 Pezinok (50,-)
56. Cirkevný zbor ECAV Párnica 99, 026 01 Dolný Kubín (15,-)  

Adresy sú vypísané z výpisov účtov VÚB, kópií poštových poukážok zasielaných Slovenskou poštou v Rimavskej Sobote a z príjmových pokladničných dokladov za rok 2012.

V uvedenom zozname nie sú darcovia, ktorí poukázali 2 % z podielu zaplatenej dane z príjmov, nakoľko daňové úrady neuvádzajú adresy darcov a nadácia ich nedokáže zistiť.

PhDr. Marián Damankoš, PhD., v. r.
predseda Správnej rady Nadácie J.A.Komenského

Žilina 16. februára 2013
Vypracovala: Ing. Eva Dubovcová
 

Anketa

Akú formu finančnej podpory uprednostňujete?