Viaggio in Islanda

Myšlienka

Je nepremožiteľná sila pravdy ak je vyzbrojená svetlom poznania.
Finančná podpora nadácie v roku 2009 PDF Vytlačiť E-mail
V roku 2009 nadácia finančne prispela na tieto verejnoprospešné účely:

1.Evanjelické gymnázium, Skuteckého 5, 974 01 Banská Bystrica – na nákup elektroakustickej gitary pre mládežnícke služby Božie, súpravu bicích nástrojov pre školskú kapelu a 20 ks Biblie - 1.626,50 EUR.

2.Evanjelická spojená škola, Komenského 10, 031 01 Lipt. Mikuláš – na nákup vecných darov na celoslovenskú biblickú olympiádu, konanú v Evanjelickej spojenej škole Lipt. Mikuláš - 331,94 EUR.

3.Evanjelické kolegiálne gymnázium, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov – na úhradu výdavkov spojených s prípravou a realizáciou nábožensko-historickej exkurzie „Po stopách evanjelikov“ a víkendových biblických táborov - 995,82 EUR.

4.Evanjelická základná škola, Daxnerova 42, 979 01 Rimavská Sobota – na nákup počítačovej zostavy pre učiteľov školy, s cieľom zavedenia internetovej žiackej knižky, ku ktorej budú mať prístup všetci rodičia žiakov navštevujúcich školu - 1.015,97 EUR.

5.Evanjelický a.v. cirkevný zbor, 982 65  Ratková – na úhradu výdavkov spojených s opravou hrobu kňaza Pavla Dobšinského st. v Ratkovej - 166,00 EUR.

6.Evanjelický a.v. cirkevný zbor, 049 64 Sirk č. 75 – na úhradu výdavkov spojených s prípravou a realizáciou a odhalením pamätnej tabule pri príležitosti 180.výročia narodenia Pavla Emanuela Dobšinského a 210.výročia narodenia Pavla Dobšinského st. v Sirku - 166,00 EUR.

7.Evanjelické gymnázium Tisovec, Jesenského 836, 980 61 Tisovec – na úhradu výdavkov spojených s prípravou a realizáciou projektu „Výprava za kultúrou a poznaním“ pre študentov a učiteľov učinkujúcich v školskom speváckom zbore EGT Voice - 500,00 EUR.

8.Evanjelické gymnázium Jana Amosa Komenského, Škultétyho 10, 040 01 Košice –na úhradu výdavkov spojených s prípravou a realizáciou osláv 15.výročia založenia gymnázia, a to na vydanie CD školského 120 členného spevokolu „Chorus Comenianus“ a vydanie pamätnice školy - 200,00 EUR.

9.Evanjelické kolegiálne gymnázium, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov – na úhradu výdavkov spojených s prípravou a realizáciou duchovného seminára pre členov pedagog. zboru - 330,00 EUR.

10.Evanjelická spojená škola, Komenského 10, 031 01 Lipt. Mikuláš – na úhradu pomôcok pre bilingválne vyučovanie jazykov, a to na nákup multifunkčného kopírovacieho zariadenia - 995,82 EUR.

11.Evanjelická základná škola, Daxnerova 42, 979 01 Rimavská Sobota – na nákup knižných publikácií z vydavateľstva Mladé letá, ktorými chce oceniť žiakov za umiestnenie v súťažiach rôzneho zamerania (prednes poézie a prózy, prírodovedné súťaže, matematická pytagorizácia, biblická olympiáda, výtvarné a športové súťaže a iné) v množstve 15 ks - 77,60 EUR.

12.Evanjelické kolegiálne gymnázium, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov – na nákup techniky pre hudobnú skupinu EKG na doprovod piesní pri službách Božích, ktoré sú súčasťou duchovného života školy a konajú sa v Chráme Svätej Trojice v Prešove - 300,00 EUR.

13.Biblická škola v Martine, M. R. Štefánika 17, 036 01  Martin – na nákup moderného počítačového servera, s využívaním intranetovej počítačovej siete študentami Biblickej školy (cca 60 študentov), a tiež žiakmi Evanjelickej základnej školy (cca 160 žiakov) - 1.098,26 EUR.

14.Evanjelické gymnázium, Jesenského 836, 980 61 Tisovec –na úhradu výdavkov spojených s prípravou a realizáciou projektu s názvom „Forbal, baví nás – podporte nás!“, t.j. na úhradu výdavkov potrebných na nákup športového vybavenia ku hre Forbal - 200,00 EUR.

15.Mgr. Matej Oráč, ev.a.v. farár – duchovný správca Evanjelického kolegiálneho gymnázia v Prešove, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov – na úhradu externého doktorandského štúdia na Historickom ústave SAV v Bratislave s témou „Perzekúcie evanjelických duchovných v rokoch 1948-1989“, t.j. školné v akademickom roku 2009/2010 - 165,00 EUR.

16.Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku, 049 35 Ochtiná – na úhradu výdavkov spojených s prípravou, realizáciou a odhalením pamätnej tabule ev.a.v. farára Jána Agneta, ktorý v Ochtinej pôsobil v rokoch 1950 až 1962 a vydanie publikácie o jeho živote - 150,00 EUR.

17.Spoločnosť pre Tvorbu T, Konventná 11, Bratislava –na úhradu faktúr za dodanie časopisu TVORBA č.1,2,3-4/2009 á 20 ks evanjelickým školám na Slovensku - 106,00 EUR.

18. Vydavateľstvo Juraja Štefuna-GEORG, Bajzova 11, Žilina - na úhradu faktúry za dodanie tlačív „Poďakovanie“, určených darcom, ktorí finančne podporujú nadáciu - 142,80 EUR.
 

Anketa

Akú formu finančnej podpory uprednostňujete?