Viaggio in Islanda

Myšlienka

Majetek jistou starostí, hodnosti prázdným dýmem, rozkoše sladkým jedem, osidly našeho zla. Dokud to lidé nechápou, honí se za stíny bez věcí, a rozplývají se oddáni svým nicotnostem sami v nic.
Prehľad o prijatých 2% dane v roku 2009 PDF Vytlačiť E-mail

Správna rada Nadácie JAK zverejňuje prehľad o prijatých 2% dane príjmov fyzických a právnických osôb a vyplatených finančných prostriedkoch v roku 2009 podľa seniorátov:

Prehlad o prijatych 2 percentach
Prijaté 2% dane z príjmov FO a PO v roku 2009 v sume celkom  4.190,11 €. 
Darovacie zmluvy uzatvorené v roku 2009 a vyplatená suma celkom  8.318,91 €.

Poznámka:
Rozdiel medzi prijatou a vyplatenou sumou tvoria milodary a nevyčerpané finančné prostriedky z minulých rokov.

 

Anketa

Akú formu finančnej podpory uprednostňujete?