Viaggio in Islanda

Myšlienka

Hľadajme spôsob, aby učitelia menej učili a žiaci viac pochopili.
Zlepšenie spolupráce s ústredím ECAV na Slovensku PDF Vytlačiť E-mail
24. septembra 2009 sa v Žiline uskutočnilo stretnutie predsedu správnej rady Nadácie JAK Tomáša Niňaja a správkyne nadácie JAK Ing. Evy Dubovcovej s riaditeľom GBÚ Ing. Dušanom Vagaským a tajomníčkou GBÚ pre školy a náboženskú výchovu Mgr. Danielou Veselou. Cieľom stretnutia bolo zlepšiť vzájomnú komunikáciu medzi nadáciou a ústredím cirkvi v oblasti podporovania evanjelických cirkevných škôl. Po vzájomnom oboznámení sa so súčasnou situáciou v evanjelických školách a ich ďalšou perspektívou, zúčastnení prediskutovali okruh otázok zameraných na problémy v komunikácii s GBÚ, seniorátmi i cirkevnými zbormi. Po rozhovoroch bolo dohodnuté, že je potrebné zlepšiť vzájomnú informovanosť v oblasti pripravovaných a realizovaných projektov, ktoré môže Nadácia JAK podporiť. Ide o projekty, ktoré pripravuje GBÚ na školách, alebo ktoré si školy pripravujú v spolupráci s inými inštitúciami. Rozhovory boli vzájomne užitočné a sestra Veselá s bratom Vagaským prisľúbili užšiu spoluprácu s NJAK.
 

Anketa

Akú formu finančnej podpory uprednostňujete?