Viaggio in Islanda

Myšlienka

Hľadajme spôsob, aby učitelia menej učili a žiaci viac pochopili.
Finančná podpora nadácie v roku 2008 PDF Vytlačiť E-mail
V roku 2008 nadácia poskytla finančnú podporu na tieto verejnoprospešné účely:

Evanjelické gymnázium v Tisovci – na zakúpenie hudobných nástrojov (elektr. klavíra, elektr. gitary) a nahratie vystúpenia speváckeho zboru „Spievajme Hospodinu“ (55.250,00 Sk)
Evanjelická základná škola v Martine - na ceny účastníkov celoštátneho kola súťaže „Biblickej Olympiády“  (6.885,00 Sk)
Biblická škola v Martine - na školenie „Misijná práca s mládežou a deťmi“ (11.560,00 Sk)
Evanjelická základná škola v Martine - na organizovanie projektu „SPOKOJNÝ“ a kúpu kamery Panasonic GS-80 (77.390,00 Sk)
Evanjelická základná škola v Rimavskej Sobote - na vybavenie školy učebnými pomôckami (58.013,00 Sk)
Spojená škola v Bratislave, Tupolevova 20 – na vybavenie školy učebnými pomôckami (42.500,00 Sk)
Evanjelická spojená škola v Liptovskom Mikuláši – na vybavenie učební, laboratórií, didaktické pomôcky (123.220,00 Sk)
Evanjelická materská škola Košice - na nadobudnutie motivačných prvkov pre pohybovú výchovu; príspevok na jazykovú výchovu (42.500,00 Sk)
Evanjelické gymnázium Jana Amosa Komenského v Košiciach - na vystúpenie študentského spevokolu „Chorus Comenianus“ v Bratislave (5.000,00 Sk)
Vecný dar všetkým evanjelickým cirkevným stredným a základným školám  - časopis „Tvorba“ prostredníctvom vydavateľstva Tvorba T (3.250,00 Sk)
Vecný dar do knižníc všetkým evanjelickým cirkevným stredným a základným školám - publikácia „Jozef Miloslav Hurban, jeho zápas o pravé hodnoty cirkvi aj národa“ z vydavateľstva Tranoscius (3.449,00 Sk)
Kultúrne podujatie "Radvanské veršobranie" - na vydanie bibliofílie „Dar“, ktorú nadácia posiela svojim prispievateľom (20.000,00 Sk)
Pamätná izba prof. Jura Hronca v Gočove – na rekonštrukciu kultúrnej pamiatky (5.000,00 Sk)
Druhé vydanie zbierky príležitostných domácich pobožností „Pamätné chvíle života“, ktoré nadácia rozdávala účastníkom na rôznych evanjelických podujatiach (23.540,00 Sk)
Zakúpenie osobného počítača pre nadáciu (28.697,00 Sk)
Spoluúčasť na organizácii medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 14.-15. októbra 2008 pri príležitosti 30.výročia úmrtia evanjelického a.v. biskupa, verejného činiteľa a kultúrneho dejateľa Fedora Fridricha Ruppeldta (1886 – 1979) - vydanie zborníka (25.000,00 Sk)
 

Anketa

Akú formu finančnej podpory uprednostňujete?