Viaggio in Islanda

Myšlienka

Jediným učitelem hodným toho jména jest ten, který vzbuzuje ducha svobodného přemýšlení a vyvinuje cit osobní odpovědnosti.
Ako nás podporiť PDF Vytlačiť E-mail
Finančné prostriedky, ktoré nadácia využíva na realizáciu svojho poslania, prijíma formou:      
  • dobrovoľných milodarov od jednotlivých členov cirkvi,
  • milodarov z cirkevných zborov,
  • darov od právnických osôb,
  • darov od organizácií štátnej správy a
  • 2 % podielu zaplatenej dane z príjmu fyzických a právnických osôb.

Darcovia, ktorí majú záujem podporiť činnosť nadácie, môžu svoj milodar
  • osobne odovzdať na adrese sekretariátu
  • poslať na adresu sekretariátu,
  • poslať na sekretariát prostredníctvom svojho farského úradu.
  • poukázať zloženkou na bežný účet nadácie.
 

Anketa

Akú formu finančnej podpory uprednostňujete?