Viaggio in Islanda

Myšlienka

Vzdělancům mého národa: Jak velikou znalostí věci vynikáte mnozí z Vás, v tom za svědky stavím Vás samy. Ale že zároveň znamenitě vynikáte nečinností a malátností skoro všichni, to jsem se rozhodl veřejně Vám vytknouti. Vidíte, co všechno nekonají jiné národy? S jakou obratností vzdělávají své rodné? Vidíte Italy, Francouze, Němce, Angličany, kteří všechnu moudrost Řeků a Římanů znamenitě převedli do svých řečišť? Nic není ve vědách, co by tito neodevzdali ke čtení svým krajanům. Ale kdo z Vás poskytl něco podobného naší vlasti?
Na stiahnutie

Formulár žiadosti o finančnú podporu
ZÁMERY PODPORNEJ ČINNOSTI a KRITÉRIÁ PODPORY v roku 2017


Propagačná tabuľa informujúca o prijatí finančného daru


Orgány Nadácie JAK v roku 2016
Výročná správa Nadácie JAK za rok 2016
Správa Dozornej rady o vykonaní kontroly Účtovnej závierky za rok 2016
Správa Dozornej rady o vykonaní kontroly Výročnej správy za rok 2016
Účtovná závierka Nadácie JAK 2016
Poznámky k účtovnej závierke Nadácie JAK 2016
Zoznam darcov, ktorí podporili nadáciu v roku 2016


Výročná správa Nadácie JAK za rok 2015
Správa o činnosti Nadácie JAK za rok 2015
Špecifikácia prijatého podielu zaplatenej dane z príjmov v roku 2015
Správa Dozornej rady o vykonaní kontroly Účtovnej závierky za rok 2015
Správa Dozornej rady o vykonaní kontroly Výročnej správy za rok 2015
Účtovná závierka Nadácie JAK 2015
Poznámky k účtovnej závierke Nadácie JAK 2015
Stava použitie 2 % podielu zaplatenej dane z príjmov v roku 2015
Zoznam darcov, ktorí podporili nadáciu v roku 2015


Zámery Nadácie JAK v roku 2015
Výročná správa Nadácie JAK za rok 2014
Správa o činnosti Nadácie JAK za rok 2014
Správa Dozornej rady o vykonaní kontroly Účtovnej závierky za rok 2014
Správa Dozornej rady o vykonaní kontroly Výročnej správy za rok 2014
Účtovná uzávierka Nadácie JAK 2014
Účtovná uzávierka Nadácie JAK 2014 - poznámky
Špecifikácia použitia 2 % podielu zaplatenej dane z príjmov k 31. 12. 2014

Zámery Nadácie JAK v roku 2014
Výročná správa Nadácie JAK za rok 2013
Správa o činnosti Nadácie JAK za rok 2013

Zámery Nadácie JAK v roku 2013
Výročná správa Nadácie JAK za rok 2012
Správa o činnosti Nadácie JAK za rok 2012Zámery Nadácie JAK v roku 2012
Výročná správa Nadácie JAK za rok 2011
Správa o činnosti Nadácie JAK za rok 2011

Zámery Nadácie JAK v roku 2011
Výročná správa Nadácie JAK za rok 2010
Správa o činnosti Nadácie JAK za rok 2010

Zámery Nadácie JAK v roku 2010
Výročná správa Nadácie JAK za rok 2009
Správa o činnosti Nadácie JAK za rok 2009


Zámery Nadácie JAK v roku 2009
Výročná správa Nadácie JAK za rok 2008
Správa o činnosti Nadácie JAK za rok 2008 

Nadačná listina


 

Anketa

Akú formu finančnej podpory uprednostňujete?