Viaggio in Islanda

Myšlienka

Cílem vzdělání a moudrosti je, aby člověk viděl před sebou jasnou cestu života, po ní opatrně vykračoval, pamatoval na minulost, znal přítomnost a předvídal budoucnost.
O nás E-mail

Nadácia Jana Amosa Komenského je nezisková mimovládna organizácia, zriadená Generálnym presbyterstvom Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku v roku 1991, na základe rozhodnutia jej Generálneho konventu. Nadácia J.A.K. je účelovým zariadením tejto cirkvi. Jej účelom je podporovať ochranu a rozvoj duchovných hodnôt, ochranu zdravia a vzdelávanie, športovú činnosť detí, mládeže a zdravotne postihnutých občanov, poskytovanie sociálnej pomoci a zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt.

HLAVNÉ ČINNOSTI NADÁCIE JANA AMOSA KOMENSKÉHO

Nadácia J.A.K. sa finančnými príspevkami angažuje v oblasti :

  • zriaďovania evanjelických cirkevných škôl pri ich vybavení modernými učebnými pomôckami,
  • vybavenia školských knižníc novými učebnicami, knihami a učebnými programami,
  • využitia voľnočasových aktivít žiakov na prácu v školských záujmových krúžkoch,
  • organizovania poznávacích, biblických a športových sústredení a táborov účastníkom evanjelického náboženského vzdelávania,
  • pri zvyšovaní odbornej kvalifikácie učiteľov týchto škôl a na doktorandské štúdium duchovných,
  • prispievania na úhradu výdavkov vydavateľom pri vydávaní publikácií zameraných na históriu a život evanjelických predkov,
  • podporovania žiakov cirkevných škôl, ktorí pochádzajú zo skromnejších sociálnych pomerov alebo sú zdravotne postihnutí alebo pochádzajú zo spoločensky neprispôsobivých rodín a  zúčastňujú sa evanjelického náboženského vzdelávania,
  • prispievania na činnosť cirkevných spolkov a neziskových organizácií pri usporiadaní vnútornomisijných a spomienkových podujatí,
  • zachovania a obnovy evanjelických kultúrnych pamiatok.

ORGÁNY NADÁCIE

V nadácii pôsobí správna a dozorná rada v tomto zložení:

Správna rada:
PhDr.Marián Damankoš,PhD.(Prešov)/ predseda
 prof. Ing. Dezider Szabo,CSc.(Žilina)/ člen
 Mgr. František Korečko, (Martin)/ člen
 RNDr. Jela Kostrová, CSc. (Žilina)/ členka
 doc. Ing. Zora Hroncová, CSc. (Žilina)/ členka
 Ing. Katarína Záskalická (Žilina)/ členka
 Mgr. Oľga Kaňuchová, (Žilina)
/ členka
   
Dozorná rada:Viera Herková (Žilina)/ predsedníčka
 JUDr. Milan Cisárik (Žilina)/ člen
Jela Tóthová (Žilina)/ členka
   
Štatutárny orgán:Ing. Eva Dubovcová (Žilina)/ správkyňa

 

 

Anketa

Akú formu finančnej podpory uprednostňujete?